• تهران، انقلاب، چهار راه کالج، شماره727
  • پست الکترونیک:info@philver.com

021-66483440

محصولات

یخچال 13 فوت TDF-342N - Defrost
یخچال13 فوت-درب محدب- - TMG-340 , NPF-350CM- Defrost
یخچال فریزر ویژه نگهداری واکسن- TDF-342, Fan Frost
یخچال فریزر 16 فوت Defrost و PR-380TM - Nofrost و PRN-380TM