• تهران، انقلاب، چهار راه کالج، شماره727
  • پست الکترونیک:info@philver.com

021-66483440

محصولات

یخچال فریزر 18 فوت Defrost و PR-425BML- Nofrost و PRN-425BMDL
یخچال 13 فوت TDF-342N - Defrost
یخچال فریزر 26 فوت - PR-350CM و PF-320MN
یخچال 10 فوت درب محدب- PR-250CM- Defrost