• تهران، انقلاب، چهار راه کالج، شماره727
  • پست الکترونیک:info@philver.com

021-66483440

محصولات

فریزر 13 فوت- TUP-310ND - Defrost و PF-320MN
یخچال 10 فوت درب محدب- PR-250CM- Defrost
یخچال 13 فوت TDF-342N - Defrost
محصولات بدون برفک-نوفراست-- PRN-380TM , PRN-470BM , PRN-425BMDL