• تهران، انقلاب، چهار راه کالج، شماره727
  • پست الکترونیک:info@philver.com

021-66483440

محصولات

یخچال فریزر ویژه نگهداری واکسن- TDF-342, Fan Frost
یخچال 13 فوت TDF-342N - Defrost
یخچال فریزر 16 فوت Defrost و PR-380TM - Nofrost و PRN-380TM
یخچال فریزر 20 فوت Defrost , Nofrost-و PRN-470BM- PR-470BM