• تهران، انقلاب، چهار راه کالج، شماره727
  • پست الکترونیک:info@philver.com

021-66483440

محصولات

محصولات بدون برفک-نوفراست-- PRN-380TM , PRN-470BM , PRN-425BMDL
یخچال فریزر 26 فوت - PR-350CM و PF-320MN
یخچال فریزر 18 فوت Defrost و PR-425BML- Nofrost و PRN-425BMDL
یخچال فریزر 16 فوت Defrost و PR-380TM - Nofrost و PRN-380TM