• تهران، انقلاب، چهار راه کالج، شماره727
  • پست الکترونیک:info@philver.com

021-66483440

محصولات

محصولات بدون برفک-نوفراست-- PRN-380TM , PRN-470BM , PRN-425BMDL
یخچال13 فوت-درب محدب- - TMG-340 , NPF-350CM- Defrost
یخچال فریزر 16 فوت Defrost و PR-380TM - Nofrost و PRN-380TM
یخچال 10 فوت درب محدب- PR-250CM- Defrost