• تهران، انقلاب، چهار راه کالج، شماره727
  • پست الکترونیک:info@philver.com

021-66483440

محصولات

یخچال فریزر 20 فوت Defrost , Nofrost-و PRN-470BM- PR-470BM
یخچال فریزر 26 فوت - PR-350CM و PF-320MN
فریزر 13 فوت- TUP-310ND - Defrost و PF-320MN
یخچال فریزر ویژه نگهداری واکسن- TDF-342, Fan Frost