• تهران، انقلاب، چهار راه کالج، شماره727
  • پست الکترونیک:info@philver.com

021-66483440

محصولات

یخچال 10 فوت درب محدب- PR-250CM- Defrost
محصولات بدون برفک-نوفراست-- PRN-380TM , PRN-470BM , PRN-425BMDL
یخچال فریزر ویژه نگهداری واکسن- TDF-342, Fan Frost
یخچال فریزر 16 فوت Defrost و PR-380TM - Nofrost و PRN-380TM