• تهران، انقلاب، چهار راه کالج، شماره727
  • پست الکترونیک:info@philver.com

021-66483440

محصولات بدون برفک-نوفراست-- PRN-380TM , PRN-470BM , PRN-425BMDL

محصولات بدون برفک(نوفراست)

مدل

PRN-380BTM

PRN-425BMDL

PRN-470BM

حجم کل (لیتر)

318

340

375

حجم کل مفید (لیتر)

290

300

320

حجم مفید فریزر (لیتر)

75

60

90

حجم مفید محفظه نگهدارنده مواد غذایی تازه (لیتر)

220

230

230

مساحت مفید طبقات (مترمربع)

1

1.28

1.4

ظرفیت انجماد مواد غذایی (کیلوگرم بر 24 ساعت)

3

3

4

ابعادمحصول (عرض*طول*ارتفاع) (سانتیمتر)

170*62.5*63

185*62.5*63

198*62.5*63

وزن (کیلوگرم)

66

73.5

79

مدل

PRN-380BTM

PRN-425BMDL

PRN-470BM

حجم کل (لیتر)

318

340

375

حجم کل مفید (لیتر)

290

300

320

حجم مفید فریزر (لیتر)

75

60

90

حجم مفید محفظه نگهدارنده مواد غذایی تازه (لیتر)

220

230

230

مساحت مفید طبقات (مترمربع)

1

1.28

1.4

ظرفیت انجماد مواد غذایی (کیلوگرم بر 24 ساعت)

3

3

4

ابعادمحصول (عرض*طول*ارتفاع) (سانتیمتر)

170*62.5*63

185*62.5*63

198*62.5*63

وزن (کیلوگرم)

66

73.5

79