• تهران، انقلاب، چهار راه کالج، شماره727
  • پست الکترونیک:info@philver.com

021-66483440

یخچال فریزر 16 فوت Defrost و PR-380TM - Nofrost و PRN-380TM

یخچال فریزر Fridge Freezer 16 فوت 16ft معتدله – نیمه گرمسیری Normal-Semi Tropical برفک زدایی اتوماتیک – بدون برفک سازگاربامحیط زیست CFC Free جابجایی آسان Easy Movement

 

مدل

PR-380TM

PRN-380TM

حجم کل (لیتر)

315

318

حجم کل مفید (لیتر)

300

290

حجم مفید فریزر (لیتر)

80

75

حجم مفید محفظه نگهدارنده مواد غذایی تازه (لیتر)

220

220

مساحت مفید طبقات (مترمربع)

1

1

ظرفیت انجماد مواد غذایی (کیلوگرم بر 24 ساعت)

300

478

مصرف انرژی (کیلووات ساعت بر سال)

3

3

ابعادمحصول (عرض*طول*ارتفاع) (سانتیمتر)

170*62.5*63

170*62.5*63

وزن (کیلوگرم)

66

66

 

مدل

PR-380TM

PRN-380TM

حجم کل (لیتر)

315

318

حجم کل مفید (لیتر)

300

290

حجم مفید فریزر (لیتر)

80

75

حجم مفید محفظه نگهدارنده مواد غذایی تازه (لیتر)

220

220

مساحت مفید طبقات (مترمربع)

1

1

ظرفیت انجماد مواد غذایی (کیلوگرم بر 24 ساعت)

300

478

مصرف انرژی (کیلووات ساعت بر سال)

3

3

ابعادمحصول (عرض*طول*ارتفاع) (سانتیمتر)

170*62.5*63

170*62.5*63

وزن (کیلوگرم)

66

66