• تهران، انقلاب، چهار راه کالج، شماره727
  • پست الکترونیک:info@philver.com

021-66483440

یخچال فریزر 18 فوت Defrost و PR-425BML- Nofrost و PRN-425BMDL

یخچال فریزر Fridge Freezer 18 فوت 18ft تروپیکال Tropical مجهز به آبسردکن Water Dispenser برفک زدایی اتوماتیک – بدون برفک Auto Defrost-No Frost سازگاربامحیط زیست CFC Free جابجایی آسان Easy Movement

مدل

PR-425BML

PRN-425BMDL

حجم کل (لیتر)

340

340

حجم کل مفید (لیتر)

300

300

حجم مفید فریزر (لیتر)

70

60

حجم مفید محفظه نگهدارنده مواد غذایی تازه (لیتر)

240

240

مساحت مفید طبقات (مترمربع)

1.28

1.28

ظرفیت انجماد مواد غذایی (کیلوگرم بر 24 ساعت)

475

450

مصرف انرژی (کیلووات ساعت بر سال)

3.5

3

ابعادمحصول (عرض*طول*ارتفاع) (سانتیمتر)

185*62.5*63

185*62.5*63

وزن (کیلوگرم)

73.5

73.5

مدل

PR-425BML

PRN-425BMDL

حجم کل (لیتر)

340

340

حجم کل مفید (لیتر)

300

300

حجم مفید فریزر (لیتر)

70

60

حجم مفید محفظه نگهدارنده مواد غذایی تازه (لیتر)

240

240

مساحت مفید طبقات (مترمربع)

1.28

1.28

ظرفیت انجماد مواد غذایی (کیلوگرم بر 24 ساعت)

475

450

مصرف انرژی (کیلووات ساعت بر سال)

3.5

3

ابعادمحصول (عرض*طول*ارتفاع) (سانتیمتر)

185*62.5*63

185*62.5*63

وزن (کیلوگرم)

73.5

73.5