• تهران، انقلاب، چهار راه کالج، شماره727
  • پست الکترونیک:info@philver.com

021-66483440

یخچال فریزر 20 فوت Defrost , Nofrost-و PRN-470BM- PR-470BM

یخچال فریزر Fridge Freezer 20 فوت 20ft معتدله-نیمه گرمسیری Normal-Semi Tropical مجهز به آبسردکن Water Dispenser برفک زدایی اتوماتیک – بدون برفک Auto Defrost-No Frost سازگاربامحیط زیست CFC Free جابجایی آسان

مدل

PR-425BML

PRN-425BMDL

حجم کل (لیتر)

395

375

حجم کل مفید (لیتر)

340

320

حجم مفید فریزر (لیتر)

100

90

حجم مفید محفظه نگهدارنده مواد غذایی تازه (لیتر)

240

230

مساحت مفید طبقات (مترمربع)

1.4

1.4

ظرفیت انجماد مواد غذایی (کیلوگرم بر 24 ساعت)

550

511

مصرف انرژی (کیلووات ساعت بر سال)

5

4

ابعادمحصول (عرض*طول*ارتفاع) (سانتیمتر)

198*62.5*63

198*62.5*63

وزن (کیلوگرم)

79

79

 

مدل

PR-425BML

PRN-425BMDL

حجم کل (لیتر)

395

375

حجم کل مفید (لیتر)

340

320

حجم مفید فریزر (لیتر)

100

90

حجم مفید محفظه نگهدارنده مواد غذایی تازه (لیتر)

240

230

مساحت مفید طبقات (مترمربع)

1.4

1.4

ظرفیت انجماد مواد غذایی (کیلوگرم بر 24 ساعت)

550

511

مصرف انرژی (کیلووات ساعت بر سال)

5

4

ابعادمحصول (عرض*طول*ارتفاع) (سانتیمتر)

198*62.5*63

198*62.5*63

وزن (کیلوگرم)

79

79