• تهران، انقلاب، چهار راه کالج، شماره727
  • پست الکترونیک:info@philver.com

021-66483440

یخچال 10 فوت درب محدب- PR-250CM- Defrost

یخچال Refrigerator 10 فوت (درب محدب) 10ft سازگاز با محیط زیست CFC Free بادوام Durable برفک زدایی اتوماتیک Auto Def

مدل

PR-250CM

حجم کل (لیتر)

230

حجم کل مفید (لیتر)

220

حجم مفید فریزر (لیتر)

-

حجم مفید محفظه نگهدارنده مواد غذایی تازه (لیتر)

220

مساحت مفید طبقات (مترمربع)

0.85

ظرفیت انجماد مواد غذایی (کیلوگرم بر 24 ساعت)

-

مصرف انرژی (کیلووات ساعت بر سال)

200

ابعادمحصول (عرض*طول*ارتفاع) (سانتیمتر)

115*62.5*63

وزن (کیلوگرم)

50

مدل

PR-250CM

حجم کل (لیتر)

230

حجم کل مفید (لیتر)

220

حجم مفید فریزر (لیتر)

-

حجم مفید محفظه نگهدارنده مواد غذایی تازه (لیتر)

220

مساحت مفید طبقات (مترمربع)

0.85

ظرفیت انجماد مواد غذایی (کیلوگرم بر 24 ساعت)

-

مصرف انرژی (کیلووات ساعت بر سال)

200

ابعادمحصول (عرض*طول*ارتفاع) (سانتیمتر)

115*62.5*63

وزن (کیلوگرم)

50