• تهران، انقلاب، چهار راه کالج، شماره727
  • پست الکترونیک:info@philver.com

021-66483440

یخچال13 فوت-درب محدب- - TMG-340 , NPF-350CM- Defrost

یخچال Refrigerator 13 فوت(درب محدب) 13ft تروپیکال و نیمه گرمسیری Semi Tropical Tropical & قابلیت تبدیل ساید بای ساید Side By Side Possibility سازگاربامحیط زیست CFC Free بادوام

مدل

TMG-340N

PF-350CM

حجم کل (لیتر)

304

337

حجم کل مفید (لیتر)

270

334

حجم مفید فریزر (لیتر)

38

-

حجم مفید محفظه نگهدارنده مواد غذایی تازه (لیتر)

232

334

مساحت مفید طبقات (مترمربع)

0.85

0.9

ظرفیت انجماد مواد غذایی (کیلوگرم بر 24 ساعت)

2

-

مصرف انرژی (کیلووات ساعت بر سال)

440

19

ابعادمحصول (عرض*طول*ارتفاع) (سانتیمتر)

160*62.5*63

160*62.5*63

وزن (کیلوگرم)

57

56

مدل

TMG-340N

PF-350CM

حجم کل (لیتر)

304

337

حجم کل مفید (لیتر)

270

334

حجم مفید فریزر (لیتر)

38

-

حجم مفید محفظه نگهدارنده مواد غذایی تازه (لیتر)

232

334

مساحت مفید طبقات (مترمربع)

0.85

0.9

ظرفیت انجماد مواد غذایی (کیلوگرم بر 24 ساعت)

2

-

مصرف انرژی (کیلووات ساعت بر سال)

440

19

ابعادمحصول (عرض*طول*ارتفاع) (سانتیمتر)

160*62.5*63

160*62.5*63

وزن (کیلوگرم)

57

56